Projecten 

 

Hieronder staan enkele projecten genoemd die door Meijebelangen tot stand zijn gekomen of waar Meijebelangen aan heeft meegewerkt.

Beveiligings camera

In samenwerking met de gemeente en Meijebelangen zijn er door een groep vrijwilligers eind van het jaar 2019 beveiligings camera’s geplaatst aan het begin van de Meije.
Door de preventieve werking hiervan, verwachten we dat het aantal inbraken in de Meije zal afnemen.

Aanleg glasvezelkabel

In 2016 -2017 heeft  Oasen de waterleiding aan de Buitenkerk en de Meije vernieuwd.
Samen met de nieuwe waterleidingbuizen zijn er meteen glasvezelkabels van Stichting Rekam uit Gouda aangelegd.
Hierdoor maken nu al meer dan de helft van de Meijenaren (vanaf de Kerkweg tot de aan de Hazekade)  gebruik van snel internet via de glasvezelkabel.
Kijk voor meer informatie over de verschillende providers op de website van de Rekam : www.rekamverbindt.nl

Zon op de Meije

De Sticnting Werkgroep Meijebelangen ondersteunt van harte het project ‘Zon op de Meije’ . Dit initiatief heeft als doel om een groot aantal zonnepanelen te plaatsen op het staldak van Jaco Kastelein. Door dit initiatief kunnen mensen die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen/ willen plaatsen toch gebruik maken van zonne- energie.

Verbetering draaimechanisme brug in de Meije.

Er werd veel geklaagd over de zware bediening van het draaimechanisme van de brug bij jachthaven Bunnik. In overleg met de eigenaar, Eef Bunnik, is het ophaalmechanisme van een contragewicht voorzien. Hierdoor is de bediening van de brug, tot plezier van de waterrecreant, aanzienlijk verbeterd.

Plaatsing AED’s

Op vier punten, verspreid door de Meije, is een AED geplaatst. Deze punten zijn te herkennen aan het paaltje in de wegberm met het woord AED. Een aantal Meijenaren hebben tijdens een instructieavond, i.s.m. EHBO Zegveld, geleerd hoe zij de AED moeten bedienen.
Op de pagina Archief staat een PDF van de AED kaart , zodat u tevens hierop kunt zien waar de 4 stuks AED’s in de Meije zich bevinden.

Ondersteuning peutergroep Milandschool

In het schooljaar 2010-2011 ondersteunde Meijebelangen de peutergroep , locatie Milandschool met een eenmalige financiële bijdrage. De peutergroep draagt bij aan de ononderbroken ontwikkeling van kinderen. Onze financiële bijdrage is waardevol geweest, de school kan mogelijk door met de peutergroep.

Snoeiwerk bomen en struiken

Na de ‘grote’ snoei- en bomenkap in 2008 blijft het snoeien van overhangend groen een punt van aandacht. Vooral als in het voorjaar en de zomer struiken en bomen uitgroeien en takken over de weg hangen hebben fietsers en wandelaars hier last van. Het is niet prettig en vaak pijnlijk wanneer je al fietsend takken in je gezicht krijgt. Uitwijken hiervoor levert gevaarlijke situaties op. Het is dus belangrijk dat bewoners zelf hun groen tijdig snoeien.

Steun Meijegraslanden

De Stichting Meijegraslanden wordt door ons ondersteund. Zij zetten zich in voor behoud van het landschap voor boer en koe.

Goede contacten onderhouden met de Meijebewoners is heel belangrijk. Daarom wordt af en toe een Nieuwsbrief verspreid en zijn er informatieavonden waarop actuele zaken besproken worden.