Over ons

Stichting werkgroep Meijebelangen

Sinds 1972 is in het buurtschap De Meije de Werkgroep Meijebelangen actief; een groep vrijwilligers die zich inzet voor het belang van het buurtschap en haar bewoners. Met het oog op die belangenbehartiging onderhoudt Meijebelangen contacten met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en met andere overheden. Binnen de gemeente valt Meijebelangen onder de ‘wijkteams’. Vanuit de gemeente is (wijk) wethouder  Odd Wagner bij onze vergaderingen aanwezig.

15 december 2006 is de Werkgroep Meijebelangen een Stichting geworden.
Zij vergadert 2 – 3 keer per jaar. Zo nodig is er een extra vergadering of vindt overleg in kleiner verband plaats.

Goede contacten onderhouden met de Meijebewoners is heel belangrijk. Daarom wordt af en toe een Nieuwsbrief verspreid en zijn er informatieavonden waarop actuele zaken besproken worden. Zo bespraken we o.a.

Veiligheidscamera’s
Aanleg nieuwe openbare verlichting met LED lampen
Onderhoud van de weg
De vernieuwing van de waterleiding en de aanleg van glasvezelkabel
Overlast vliegtuiglawaai
Handhaven van vergunningen en ontheffingen zwaar verkeer

Ook via deze website willen wij contact houden met de Meijebewoners. Onder Contact kunt u een bericht versturen en reageren op de website.

Bij Projecten vindt u meer over onze activiteiten.

Op de Pagina Archief vindt u de o.a. vergader verslagen.

 

De Werkgroep Meijebelangen bestaat uit de volgende personen:

Dhr. J. ( Jaco) Kastelein, Meije 57,  voorzitter

Mevr. C. (Chantal) Wansinck, Meije 31 , secretariaat

Dhr. K. (Kees) Bos, Meije 44

Dhr. F. (Frans) van Donselaar, Meije 53

Mevr. J. (José) de Feijter, Meije 5, penningmeester

Dhr. J. (Jos) Schouten, Meije 176

Mevr. J. (Jacqueline) Ram,  Meije 24

Dhr. A.C. (Anton) Martens, Meije 135

Mevr. E. (Esther) Markman, Meije  138

Dhr. R. (Ruud) Vergeer,  Meije 92

 

Goede contacten onderhouden met de Meijebewoners is heel belangrijk. Daarom wordt af en toe een Nieuwsbrief verspreid en zijn er informatieavonden waarop actuele zaken besproken worden.