Stichting Werkgroep Meijebelangen

 

Sinds 1972 is in het buurtschap De Meije de Werkgroep Meijebelangen actief een groep vrijwilligers die zich inzet voor het belang van het buurtschap en haar bewoners. Met het oog op die belangenbehartiging onderhoudt Meijebelangen contacten met de gemeenten Bodegraven/ Reeuwijk en met andere overheden. Binnen de gemeente valt Meijebelangen onder de ‘wijkteams’. Vanuit de gemeente is de (wijk) wethouder de heer Odd Wagner  bij onze vergaderingen aanwezig.

15 december  2006 is de Werkgroep Meijebelangen een Stichting geworden.
Er wordt 2 a 3 keer per jaar een vergadering gehouden.
Zo nodig is er een extra vergadering of vindt overleg in kleiner verband plaats.

Goede contacten onderhouden met de Meijebewoners is heel belangrijk. Daarom wordt af en toe een Nieuwsbrief verspreid en zijn er informatieavonden waarop actuele zaken besproken worden.