Stichting Werkgroep Meijebelangen

 

Sinds 1972 is in het buurtschap De Meije de Werkgroep Meijebelangen actief een groep vrijwilligers die zich inzet voor het belang van het buurtschap en haar bewoners. Met het oog op die belangenbehartiging onderhoudt Meijebelangen contacten met de gemeenten Bodegraven/ Reeuwijk en met andere overheden. Binnen de gemeente valt Meijebelangen onder de ‘wijkteams’. Vanuit de gemeente is coördinator Marco de Goede bij onze vergaderingen aanwezig.

In november 2006 is de Werkgroep Meijebelangen een Stichting geworden. Zij vergadert 2 – 3 keer per jaar. Zo nodig is er een extra vergadering of vindt overleg in kleiner verband plaats.

Onze Projecten