Nieuws

 

Verslagen van vergaderingen Meijebelangen

U vindt de verslagen op onze pagina Archief.

Onze volgende vergadering staat gepland in oktober.

————————————————————————————————————————-

Uitkomst Enquête

Op onze pagina Archief is te vinden;
De uitkomst van onze enquête: de Meije enquête 2020
En de : samenvatting Meijebelangen enquête 2020

 ————————————————————————————————————————-

De Buren Gaan Verbouwen ! 

Alle bewoners die grenzen aan de Bodegraafse Meije hebben de flyer ontvangen:
De Buren gaan verbouwen !  De volgende stukken zijn op de pagina Archief te vinden:

1. Flyer Meijegraslanden de buren gaan verbouwen!

2. Brief 16 november 2020 Meijegraslanden Deelgebieden A en B
(brief van Meijebelangen aan de bestuurders)

3. Presentatie 3 Stichtingen voor bestuurders gegeven 17 febr 2021 opmerkingen inrichting Meijegraslanden.
(presentatie gegeven door de 3 stichtingen aan de bestuurders)

4. Gebiedsakkoord Meijegraslanden 2013 .
(Akkoord tussen de verschillende belanghebbenden) 

 Het inrichtings plan voor de Meijegraslanden is op 17 maart 2021 vastgesteld.

Zodra hier meer over bekend wordt, zullen we u op de hoogte houden.

 

 

 —————————————————————————————————————————

 

Corona virus

 

Beste Meijebewoner,

De genomen maatregelen van onze regering in verband met het Corona virus zijn inmiddels voelbaar.

Door thuis-isolatie zijn sommige bewoners aangewezen op hulp van anderen. Als
Meijenaren willen we er voor elkaar zijn.

Heeft u een hulpvraag, behoefte aan advies of een luisterend oor, dan kunt u bellen met:

Wijnand Dijkstra : 06-46570177; of met
Mia Dijkstra : 06-52988422.

Zij treden op als schakel tussen de hulpvraag en het aanbod van hulp, dat inmiddels ook
ruim voorhanden is.

Zie voor onze volledige brief, die ook gemaild is, op onze pagina Archief.

 —————————————————————————————————————–

 

Plaatsen camera’s

Eind 2019 is er een beveiligings camera geïnstalleerd aan het begin van de Meije.
De Meije bewoners zijn via een brief hierover geïnformeerd. Deze brief kunt u tevens vinden op onze pagina Archief.

Verslag vergadering 15 oktober 2019

Dit verslag kunt u vinden op de pagina Archief.
Onze volgende vergadering is gepland op dinsdagavond 11 februari 2020.
Heeft u punten die u graag besproken wilt hebben tijdens de vergadering, of wilt u bij de vergadering aanwezig zijn? Stuur ons een email of benader ons direct (zie pagina Over ons: de ledenlijst).

 

Herbestemming Watertoren in de Meije

Waterleidingbedrijf Oasen is de huidige eigenaar van de watertoren in de Meije, die de bijnaam Pietje Potlood heeft. De watertoren staat in de gemeente Nieuwkoop, tegen de grens van de Meijeweg aan, welke daar in de gemeente Bodegraven valt. Volgend jaar verwacht Oasen dat de watertoren niet meer in gebruik zal zijn, omdat een nieuw pompstation in Kamerik deze taak overneemt. De watertoren is een rijksmonument.
Samen met Oasen, gemeente Nieuwkoop, gemeente Bodegraven en een groep omwonenden worden er gesprekken gevoerd waarin mogelijkheden voor herbestemming van de watertoren worden onderzocht. Een bestemming van uitkijktoren die op bepaalde dagen open is wordt als mogelijke optie besproken.
De omwonenden zijn vooral bezorgd om toename van verkeer over de smalle Meijeweg, het ontbreken van parkeergelegenheid, geluidsoverlast, de krappe ruimte bij de toren en overlast bij directe omwonenden.De groep omwonenden is met een eigen plan gekomen voor herbestemming van Pietje Potlood met inspirerende, mogelijke opties voor een beheerplan, met geringe impact voor de architectuur, natuur, verkeersdrukte en privacy voor omwonenden. Dit plan is door Oasen en de gemeenten zeer goed ontvangen. De groep omwonenden is bezig te onderzoeken of ze een stichting of vereniging kunnen opzetten.
Er wordt nu door Oasen naar subsidiemogelijkheden gezocht om een professioneel haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren.
Zodra er meer concrete plannen zijn laten we het u weten via de website Meijebelangen.
Namens de omwonenden en voor eventuele nadere inlichtingen: Dirk Blanken, email adres: dirkblanken@kpnplanet.nl

 

Geen wegonderhoudswerkzaamheden in zomer 2019

De voorgenomen reconstructie van de eerste 1400 meter van de Meije vindt niet in 2019 plaats. Er moet eerst nog meer onderzoek gebeuren om een zo stabiel mogelijke weg te krijgen. Daarnaast heeft de gemeente ook een aantal andere wegen die van slechtere kwaliteit zijn dan onze Meije. De gemeente noemt dat met een mooi woord herprioritering.
Zodra er nieuws omtrent wegonderhoud is zullen wij u daarover informeren.

 

Whats app groep Meije buurtpreventie.

Woont u in de Meije en wilt u opgenomen worden in de buurtpreventie whats app groep?

Mail uw naam, huis adres, email adres, mobiele en vaste telefoonnummer door naar:

meijebuurtpreventie@gmail.com.
De beheerders voor de Bodegraafse Meije zijn Chantal Wansinck – Meije 31 en Esther Markman – Meije 138.

Goede contacten onderhouden met de Meijebewoners is heel belangrijk. Daarom wordt af en toe een Nieuwsbrief verspreid en zijn er informatieavonden waarop actuele zaken besproken worden.