Over ons

Stichting werkgroep Meijebelangen

Sinds 1972 is in het buurtschap De Meije de Werkgroep Meijebelangen actief; een groep vrijwilligers die zich inzet voor het belang van het buurtschap en haar bewoners. Met het oog op die belangenbehartiging onderhoudt Meijebelangen contacten met de gemeenten Bodegraven/ Reeuwijk en met andere overheden. Binnen de gemeente valt Meijebelangen onder de ‘wijkteams’. Vanuit de gemeente is coördinator Manon de Goede bij onze vergaderingen aanwezig.
In november 2006 is de Werkgroep Meijebelangen een Stichting geworden. Zij vergadert 2 – 3 keer per jaar. Zo nodig is er een extra vergadering of vindt overleg in kleiner verband plaats.

Goede contacten onderhouden met de Meijebewoners is heel belangrijk. Daarom wordt af en toe een Nieuwsbrief verspreid en zijn er informatieavonden waarop actuele zaken besproken worden. Zo bespraken we o.a.

De vernieuwing van de waterleiding en de aanleg van glasvezelkabel
Overlast vliegtuiglawaai
Handhaven van vergunningen en ontheffingen zwaar verkeer
De volgende vergadering zal zijn op: maandag 10 oktober 201 van 20.00 – 22.00 uur in de Hollandse Boerderij.

Ook via deze website willen wij contact houden met de Meijebewoners. Onder Contact kunt u een bericht versturen en reageren op de website.

Bij Projecten vindt u meer over onze activiteiten.

De Werkgroep Meijebelangen bestaat uit de volgende personen:

Dhr. J. ( Jaco) Kastelein, Meije 57,  voorzitter

Mevr. B. (Bep) Willers – van Oostwaard, Meije 98, secretariaat

Dhr. K. (Kees) Bos, Meije 44

Dhr. F. (Frans) van Donselaar, Meije 53

Mevr. J. (José) de Feijter, Meije 5, penningmeester

Dhr. J. (Jos) Schouten, Meije 176

Mevr. P.(Petra) Verra, Meije 30

Dhr. H.(Henk) van Vliet, Meije 32

Mevr. A.(Agnes) Vos, Meije 122

Mevr. T.(Trix) van Zuijlen, Meije 112