Nieuws

Vergadering Meijebelangen

Volgende vergadering is gepland op 13 maart 2017.
Het verslag van de vergadering van  10 oktober 2016 staat op de pagina Archief.

 

Afsluiting Meije dinsdag 16 Augustus

Gemeente Bodegraven – Reeuwijk meldt een afsluiting;
De firma Van Voskuilen gaat voor Stedin een boogzinker aanbrengen door de Meije t.h.v huis nummer 31. Hierdoor wordt de Meije afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer zal worden omgeleid via de Bodegraven, Nieuwerbrug, Woerden en Zegveld.Fietsers hebben wel doorgang. De werkzaamheden staan gepland voor 16 augustus tussen 07 – 16 uur.

 

Buurt-Whats-App groep voor de Meije

Zie de pagina Archief voor de Meije Whats-App groep.

Afscheid Martin Stolwijk en Jan Bunnik van de Stichting Werkgroep Meijebelangen 

In het verslag van de vergadering van de werkgroep op 15 oktober j.l. wordt melding gemaakt van
het vertrek van Jan Bunnik als penningmeester en als werkgroeplid en Martin Stolwijk als voorzitter
en ook als werkgroeplid. Een moment om terug te blikken.
Beiden mannen hebben een lange staat van dienst.
Hoewel al in 1973 sprake is van min of meer georganiseerde groepjes vrijwilligers die zich inzetten
voor het belang van de buurtschap, vinden we vanaf 1983 echte verslagen van de actiegroep
Aardgas in de Meije” en van een werkgroep met een wat breder werkterrein, betreffende eventuele
grenswijzigingen. In deze verslagen vinden we de namen van Martin en Jan al vermeld als
werkgroepleden. Uit deze twee groeperingen ontstond op 18 april 1984 de “Werkgroep
Meijebelangen”, waar we Martin als voorzitter vermeld zien. In het verslag van oktober 1996
maakt onze secretaresse Bep Willers, (die ook al in 1985 bij de werkgroepleden vermeld wordt!)
melding van het 12,5 jarig bestaan.
Bij het doorspitten van de beschikbare verslagen zijn vele dingen herkenbaar. De mannen kregen
te maken met vele zaken. Zo was er dus als begin het proces om aardgas te krijgen in de Meije.
Heel Nederland zou aardgas krijgen, dat was de slogan, alleen de Meije leek te worden
overgeslagen! De Meije werd aangemerkt als “Super-onrendabel Gebied” Dat was te gek en
oneerlijk!! Dus “Actie”! .Er is oneindig gelobbied, vergaderd, gesproken met iedereen, de
bewoners geraadpleegd d.m.v.een enquete en er is gezocht naar combinatie met een andere
voorziening. Dat laatste werd de hogedruk riolering, gunstig voor de defosfatering van de
Nieuwkoopse plassen. Uiteindelijk werd een en ander gerealiseerd voor het einde van 1988!

Wat kwam er in al die jaren nog meer voorbij? Waar waren ze mee bezig? Zoveel!
Dan al (1988) duikt voor de eerste keer (?) de term “glasvezelkabel” op! Ook werd er weleens
gesproken over kabeltelevisie. Dat werd dus nog niks.
Vanaf het begin staat ook al de kwaliteit van het water en de waterleiding ter discussie. In 1998 en
2000(!) zien we de combinatie Kabeltelevisie en waterleiding voorbij komen.
Steeds terugkerende onderwerpen:de verkeersveiligheid, beschadigd asfalt, overhangende takken,
“Stiltegebied”, motoren, verkeersluw maken van de Meije,

Grenswijzigingen, die wel of niet doorgingen, herziening streekplan, herziening Bestemmingsplan

(van 1965!)
Herziening huisnummering, deze was chaotisch en een bron van verwarring, op het programma
sinds 1986, gerealiseerd per 1 januari 1995.
De Buurtbus heeft in 1987/1988 een proeftijd van een jaar en is dus kennelijk gebleven.
De natuurwaarde van de agrarische gronden komt ter tafel, in 1987, men spreekt over beheers- en
reservaatsgebieden. Een proces dat rond 2007 uitmondt in de discussie over de Meijegraslanden.
Het “Plas-Dras” verhaal, waarbij een zeer groot deel van de Meijebevolking zich betrokken voelde.
Er was het bankjesproject, waarbij ook een openbare picnic- en kanoaanleg plaats gerealiseerd.
In 2008 wordt met de gemeente een grote bomensnoei- en kapactie georganiseerd, het
”Bomenactieplan De Meije”, met vooraf een informatieavond voor de Meijebevolking.
Er worden defibrillators geplaatst op diverse adressen in de Meije (2009),waarbij ook een instructie
avond voor vrijwilligers wordt georganiseerd. Er wordt een verkeers enquete gehouden in 2011.
En dan,natuurlijk heel recent, de actie om bij de aanleg van de nieuwe waterleiding (eindelijk!), de
aanleg van glasvezelkabel mee te nemen. Dit kan ons allen natuurlijk niet ontgaan zijn!!
Mogelijk was er nog veel meer, maar het bovenstaand is al een rijke bloemlezing van alles
waarmee Martin zich als stuwende kracht en Jan als nauwgezette penningmeester, zich hebben
beziggehouden. De heren worden heel hartelijk bedankt!!

Verslag glasvezel info avond

Dinsdag avond 17 november werd er een info avond gehouden bij de Hollandse Boerderij.

Bewoners waren op initiatief van Meijebelangen door de REKAM per brief uitgenodigd om deze avond bij te wonen. De opkomst was rond de 65 bewoners die informatie kregen van de directeur van de REKAM , de heer Peter Oskam.

Hieronder sommen we de belangrijkste zaken op:

Bewoners die zich nog niet aangemeld hebben, kunnen zich nog aanmelden voor een aansluiting voor € 900,- inclusief btw ; door een mail te sturen naar info@rekam.nl Voor bewoners die zich al aangemeld hebben wordt binnenkort de € 90,– afgeschreven, als aanbetaling, mocht dit nog niet reeds betaald zijn. Pas nadat de glasvezel omvormer in huis geplaatst is , zal de rekening van het restant bedrag verstuurd worden.

AANLEG BUITEN

De glasvezel werkzaamheden lopen achter bij de water leiding werkzaamheden die bijna gereed zijn. Bij een aantal bewoners moet de glasvezel buis nog naar de woning gegraven worden. De BAM geeft soms aan dit niet te willen doen, maar volgens Peter Oskam moet de BAM dit nog wel doen. De BAM zal door de REKAM hierover geïnformeerd worden.

Het bedrijf ELKA is de glasvezel aannemer van de REKAM. Over ELKA zijn klachten, er wordt o.a. niet of nauwelijks gecommuniceerd met bewoners. De REKAM zal ELKA hierover benaderen voor verbetering. Indien bewoners klachten hebben dan kunnen zij de Rekam bellen of mailen via info@rekam.nl. Mocht dit niet baten kunt u Jos Schouten van Meijebelangen bellen; 0172685531.

AANLEG BINNEN

Het bedrag van € 900,– is voor de aansluiting in de meterkast tot en met de zg. glasvezel omvormer.
Dit bedrag is om de veel hogere kosten van aanleg t.o.v. stedelijk gebied gedeeltelijk te kunnen dekken. Er moeten immers veel meters per woning gegraven worden. De werkelijk aanleg kosten zijn veel hoger.
Het aansluiten van de huis installatie is voor kosten van de bewoner. Dus aansluiten van TV’s en computers en WIFI etc.  Sommige providers bieden ook het aansluiten voor een tarief aan.

Door het aanmelden bij een provider (zie www.rekam.nl voor de providers) kunt u TV en of internet en telefoon aansluiting bestellen. De providers hebben verschillende maandelijkse tarieven.

De glasvezel omvormer zet het glasvezel signaal om naar elektrisch signaal. Hier zit een zg. IEC aansluiting voor TV aansluiting op en RJ45 aansluiting voor een router met evt. WIFI.

Indien u coax spullen aankoopt, let op dat ze het KabelKeur kwaliteits logo hebben. Soms kan je de bestaande coax gebruiken om uw TV aan te sluiten. Het is mogelijk meerdere TV’s aan te sluiten. Het aanmelden bij een provider kan na ongeveer 1 week na het plaatsen van de glasvezel omvormer in huis.  Bij veel providers ontvang je een nieuwe internet router.

De REKAM is een open netwerk voor providers die een overkomst met de REKAM aangaan.

Veel bewoners hebben een KPN gerelateerd email adres.
De KPN is op dit moment geen provider bij de REKAM. Wel zijn er gesprekken, maar het is nog onzeker of de KPN op het REKAM glasvezel net komt. Er is een groepje mensen die de KPN gaat benaderen dat ze graag via de REKAM glasvezel bij de KPN wil blijven.

De REKAM geeft aan dat indien u straks signaal betrekt via het REKAM glasvezel net; dan geldt bij storingen dat er binnen 72 uur de storing opgelost dient te zijn. In de praktijk is dit meestal binnen 24 uur. U kunt een pdf van bovenstaande tekst ook vinden op de pagina Archief

Meijebelangen vergadering.

Het verslag van de vergadering van 12 oktober 2015 kunt u vinden op de pagina Archief.
De volgende vergadering is gepland op maandag 14 maart 2016.

Het gezamenlijke zonnestroomproject in de Meije op 3 oktober 2015 feestelijk in gebruik genomen

De zonnestroominstallatie op het dak van de nieuwe stal van de familie Kastelein, Meije 57, is op 25 september probleemloos op het openbare elektriciteitsnet aangesloten. Alle reden voor een klein feestje dat dan ook op 3 oktober met de leden van de cooperatie “Zon op de Meije’ op locatie is gevierd.

” Zon op de Meije’ heeft daarmee de eerste cooperatieve zonnestroominstallatie in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gerealiseerd. Het Meije-initiatief heeft niet alleen de aanzet gegeven tot soortgelijke initiatieven in onze gemeente, maar ook de aandacht getrokken van de gemeente zelf. Het past immers naadloos in de ambitie van de gemeente om in 2035 klimaatneutraal te zijn. ‘Zon op de Meije’ heeft dan ook graag aan het verzoek voldaan tijdens de Duurzame Driedaagse een presentatie te geven over de totstandkoming van dit project en de mogelijkheden om tot een groter aandeel duurzame energie te komen.

Een gewaarschuwd mens… recente inbraken in de Bodegraafse Meije 

Afgelopen maanden is er op drie locaties in de Bodegraafse Meije ingebroken. Er is vooral gezocht naar geld, laptops, camera’s, tablets en smartphones. Deze zijn gemakkelijk mee te nemen en snel te verkopen. De inbraken gebeurden met een interval van ca. 14 dagen. De laatste was op 31 augustus j.l.

Op zondagmorgen 6 september was er een verdachte situatie. Twee blanke mannen met een stevig postuur stonden op het erf met een hengel en schepnet. Zij moeten door het land en over/door een sloot zijn gekomen. Een van hen deed kort het woord in vrij goed Nederlands met een duidelijk accent, waarschijnlijk Oost-Europees. De mannen waren 1,80-1,85 m. lang, kaal, droegen laarzen en donkerblauwe- en donkergroen kleding. Zij haastten zich, na deze ontmoeting, om weg te komen. Enkele uren later werden dezelfde mannen, nu lopend met rugzakken, gespot op de Meijeweg.

Let op: deze mannen hoeven niet perse op inbrekerspad te zijn geweest maar zij gedroegen zich wel verdacht. 

 

Aanleg waterleiding en glasvezelkabel

De vernieuwing van de waterleiding vordert gestaag. Er is heel wat graafwerk nodig in tuinen, op erven en in het weiland.
Een deel van de Meije, vanaf Buitenkerk tot de Hollandse Boerderij maakt inmiddels al gebruik van de nieuwe waterleiding.

Baggerwerkzaamheden hervat 

Loonbedrijf J.M. van Vliet voert in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland baggerwerkzaamheden uit in Nieuwkoop en omgeving. Een deel hiervan is reeds gebaggerd. In week 36 is weer gestart met het baggeren van de Meije door middel van een zuigboot die de bagger naar het depot pompt. Het baggerwerk wordt naar verwachting eind februari 2016 afgerond.

Veel interesse voor ‘Zon op de Meije’

Op dinsdag 27 januari was er een bijeenkomst in de Hollandse Boerderij met als doel om alle geinteresseerden in het initiatief  ‘Zon op de Meije’ bij te praten over de hudige stand van zaken.Aspecten die aan bod gekomen zijn: Omschrijving van het plan; De organisatievorm; Het financiele aspect; Ruitme voor vragen; Uitnodiging tot een voorlopige inschrijving.

De opkomst was groot, ongeveer 60 mensen hebben de koude winteravond getrotseerd om meer te horen over het initiatief. Ook aan de uitnodiging om in te schrijven is goed gehoor gegeven. Binnen twee dagen was het maximum van 250 zonnepanelen bereikt. De inschrijving is echter nog niet gesloten omdat de inschrijvingen een voorlopig karakter hebben en er dus mensen kunenn afvallen. Ook zou er in een later stadium meer capaciteit gevonden kunnen worden. De focus is echter wel om eerst dit initiatief van de grond te krijgen. De vele reacties zijn in ieder geval een aanmoediging voor het voorlopige bestuur van de cooperatie in oprichting om vervolg stappen te maken en het initiatief verder uit te werken.

Voor meer informatie: info@zonopdemeije.nl.

Baggerwerkzaamheden

Loonbedrijf J.M. van Vliet voert in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland baggerwerkzaamheden uit in de Meij en Nieuwkoop en omgeving. Het baggeren van de Meije wordt uitgevoerd in de periode van november 2014 tot en met februari 2016. Aanwonenden van de te baggeren watergangen worden  hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Fietsbeleidsplan ‘Meer en veiliger fietsen’

Er is een inventarisatie gemaakt met voorstellen om het fietsgebruik te stimuleren en van onveilige fietslocaties in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tijdens een bijeenkomst met alle buurt en wijkteams uit de gemeente.
Lees het volledige fietsbeleidsplan op de pagina Archief.

Plattegrond van de Meije i.v.m. werkzaamheden Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is voornemens om in de Meije kade verbetering en waterpeil verbetering te realiseren. Op onze pagina Archief vindt u een plattegrond waarin globaal aangegeven wordt waar en welke werkzaamheden er verricht gaan worden.

 

Verkeersoverlast in de Meije

In de zomer van 2011 heeft Meijebelangen een verkeers enquete gehouden onder de bewoners van de Meije.
De uitslag hiervan vindt u op deze site onder de pagina Archief.
Uit deze uitslag kwam naar voren dat een meerderheid het idee steunt van Stichting Buurtcomité Stichtse Meije en de Stichting Werkgroep Meijebelangen om op zaterdag en zondag in de periode van 1 mei tot 1 oktober de weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.
Naar aanleiding van deze uitslag van de enquete heeft Meijebelangen gesprekken en briefwisselingen met de gemeente gevoerd op welke manier dit te realiseren zou kunnen worden.
De gemeente heeft hierop een Nota van beantwoording reactie op notitie Geslotenverklaringen wegen landelijk gebied
Beleidsuitgangspunten opgesteld.

De gemeente laat weten:
Met deze reactie wordt onderschreven dat uit het oogpunt van verkeersveiligheid niet kan worden overgegaan tot het instellen van een gesloten verklaring zonder dat dit wordt onderbouwd met ongevallencijfers.

Lees de volledige nota van de gemeente op deze site onder pagina Archief.
Meijebelangen betreurt deze zienswijze van de gemeente, eigenlijk zegt de gemeente dat er eerst ernstige ongelukken moeten gebeuren voordat er tot nadere actie overgegaan kan worden.
Omdat de Meije voor een gedeelte een stilte gebied is, zijn we nader aan het onderzoeken of met de regels van het Stiltegebied, bepaalde soort verkeer verboden kan worden.

De uitslag enquete verkeersoverlast in de Meije.

Deze kunt u vinden op de pagina Archief.