Nieuws

Meijebelangen vergadering

Het verslag van de vergadering van 12 oktober 2015 kunt u vinden op de pagina Archief.
De volgende vergadering is gepland op maandag 14 maart 2016.

Het gezamenlijke zonnestroomproject in de Meije op 3 oktober 2015 feestelijk in gebruik genomen

De zonnestroominstallatie op het dak van de nieuwe stal van de familie Kastelein, Meije 57, is op 25 september probleemloos op het openbare elektriciteitsnet aangesloten. Alle reden voor een klein feestje dat dan ook op 3 oktober met de leden van de cooperatie “Zon op de Meije’ op locatie is gevierd.

” Zon op de Meije’ heeft daarmee de eerste cooperatieve zonnestroominstallatie in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gerealiseerd. Het Meije-initiatief heeft niet alleen de aanzet gegeven tot soortgelijke initiatieven in onze gemeente, maar ook de aandacht getrokken van de gemeente zelf. Het past immers naadloos in de ambitie van de gemeente om in 2035 klimaatneutraal te zijn. ‘Zon op de Meije’ heeft dan ook graag aan het verzoek voldaan tijdens de Duurzame Driedaagse een presentatie te geven over de totstandkoming van dit project en de mogelijkheden om tot een groter aandeel duurzame energie te komen.

Een gewaarschuwd mens… recente inbraken in de Bodegraafse Meije 

Afgelopen maanden is er op drie locaties in de Bodegraafse Meije ingebroken. Er is vooral gezocht naar geld, laptops, camera’s, tablets en smartphones. Deze zijn gemakkelijk mee te nemen en snel te verkopen. De inbraken gebeurden met een interval van ca. 14 dagen. De laatste was op 31 augustus j.l.

Op zondagmorgen 6 september was er een verdachte situatie. Twee blanke mannen met een stevig postuur stonden op het erf met een hengel en schepnet. Zij moeten door het land en over/door een sloot zijn gekomen. Een van hen deed kort het woord in vrij goed Nederlands met een duidelijk accent, waarschijnlijk Oost-Europees. De mannen waren 1,80-1,85 m. lang, kaal, droegen laarzen en donkerblauwe- en donkergroen kleding. Zij haastten zich, na deze ontmoeting, om weg te komen. Enkele uren later werden dezelfde mannen, nu lopend met rugzakken, gespot op de Meijeweg.

Let op: deze mannen hoeven niet perse op inbrekerspad te zijn geweest maar zij gedroegen zich wel verdacht. 

 

Aanleg waterleiding en glasvezelkabel

De vernieuwing van de waterleiding vordert gestaag. Er is heel wat graafwerk nodig in tuinen, op erven en in het weiland.
Een deel van de Meije, vanaf Buitenkerk tot de Hollandse Boerderij maakt inmiddels al gebruik van de nieuwe waterleiding.

Baggerwerkzaamheden hervat 

Loonbedrijf J.M. van Vliet voert in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland baggerwerkzaamheden uit in Nieuwkoop en omgeving. Een deel hiervan is reeds gebaggerd. In week 36 is weer gestart met het baggeren van de Meije door middel van een zuigboot die de bagger naar het depot pompt. Het baggerwerk wordt naar verwachting eind februari 2016 afgerond.

Veel interesse voor ‘Zon op de Meije’

Op dinsdag 27 januari was er een bijeenkomst in de Hollandse Boerderij met als doel om alle geinteresseerden in het initiatief  ‘Zon op de Meije’ bij te praten over de hudige stand van zaken.Aspecten die aan bod gekomen zijn: Omschrijving van het plan; De organisatievorm; Het financiele aspect; Ruitme voor vragen; Uitnodiging tot een voorlopige inschrijving.

De opkomst was groot, ongeveer 60 mensen hebben de koude winteravond getrotseerd om meer te horen over het initiatief. Ook aan de uitnodiging om in te schrijven is goed gehoor gegeven. Binnen twee dagen was het maximum van 250 zonnepanelen bereikt. De inschrijving is echter nog niet gesloten omdat de inschrijvingen een voorlopig karakter hebben en er dus mensen kunenn afvallen. Ook zou er in een later stadium meer capaciteit gevonden kunnen worden. De focus is echter wel om eerst dit initiatief van de grond te krijgen. De vele reacties zijn in ieder geval een aanmoediging voor het voorlopige bestuur van de cooperatie in oprichting om vervolg stappen te maken en het initiatief verder uit te werken.

Voor meer informatie: info@zonopdemeije.nl.

Baggerwerkzaamheden

Loonbedrijf J.M. van Vliet voert in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland baggerwerkzaamheden uit in de Meij en Nieuwkoop en omgeving. Het baggeren van de Meije wordt uitgevoerd in de periode van november 2014 tot en met februari 2016. Aanwonenden van de te baggeren watergangen worden  hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Fietsbeleidsplan ‘Meer en veiliger fietsen’

Er is een inventarisatie gemaakt met voorstellen om het fietsgebruik te stimuleren en van onveilige fietslocaties in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tijdens een bijeenkomst met alle buurt en wijkteams uit de gemeente.
Lees het volledige fietsbeleidsplan op de pagina Archief.

Plattegrond van de Meije i.v.m. werkzaamheden Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is voornemens om in de Meije kade verbetering en waterpeil verbetering te realiseren. Op onze pagina Archief vindt u een plattegrond waarin globaal aangegeven wordt waar en welke werkzaamheden er verricht gaan worden.

 

Verkeersoverlast in de Meije

In de zomer van 2011 heeft Meijebelangen een verkeers enquete gehouden onder de bewoners van de Meije.
De uitslag hiervan vindt u op deze site onder de pagina Archief.
Uit deze uitslag kwam naar voren dat een meerderheid het idee steunt van Stichting Buurtcomité Stichtse Meije en de Stichting Werkgroep Meijebelangen om op zaterdag en zondag in de periode van 1 mei tot 1 oktober de weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.
Naar aanleiding van deze uitslag van de enquete heeft Meijebelangen gesprekken en briefwisselingen met de gemeente gevoerd op welke manier dit te realiseren zou kunnen worden.
De gemeente heeft hierop een Nota van beantwoording reactie op notitie Geslotenverklaringen wegen landelijk gebied
Beleidsuitgangspunten opgesteld.

De gemeente laat weten:
Met deze reactie wordt onderschreven dat uit het oogpunt van verkeersveiligheid niet kan worden overgegaan tot het instellen van een gesloten verklaring zonder dat dit wordt onderbouwd met ongevallencijfers.

Lees de volledige nota van de gemeente op deze site onder pagina Archief.
Meijebelangen betreurt deze zienswijze van de gemeente, eigenlijk zegt de gemeente dat er eerst ernstige ongelukken moeten gebeuren voordat er tot nadere actie overgegaan kan worden.
Omdat de Meije voor een gedeelte een stilte gebied is, zijn we nader aan het onderzoeken of met de regels van het Stiltegebied, bepaalde soort verkeer verboden kan worden.

De uitslag enquete verkeersoverlast in de Meije.

Deze kunt u vinden op de pagina Archief.