Ga direct naar


Nieuws 

De Avond4daagse terug in Bodegraven-Reeuwijk!

De SBAB organiseert op initiatief van de Rabobank en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, weer een heuse Avond4daagse met 4 dagen wandelen door onze eigen gemeente. De organisatie wordt hierbij gesteund door vele vrijwilligers en lokale sponsors.
Dit jaar kun je kiezen om 4 dagen 5km te wandelen of 4 dagen 10km. Iedere dag is er een nieuwe route uitgezet.
Kijk voor alle informatie op de website www.avondvierdaagse-bodegraven-reeuwijk.nl

Fietsbeleidsplan ‘Meer en veiliger fietsen’

Er is een inventarisatie gemaakt met voorstellen om het fietsgebruik te stimuleren en van onveilige fietslocaties in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tijdens een bijeenkomst met alle buurt en wijkteams uit de gemeente.
Lees het volledige fietsbeleidsplan op de pagina Archief.

Verslag van vergadering Meijebelangen 26 november 2013

Dit kunt u vinden op de pagina Archief.

Komende vergadering staat gepland voor Dinsdag 7 Oktober 2014

Voorlichtingsavond vervangen waterleiding en aanleg glasvezelkabel

Afgelopen 10 december 2013 is er een informatieavond geweest in de Hollandse Boerderij, Meije 63 te Bodegraven voor de bewoners van de Mije (tot aan de Kerk) en Buitenkerk. Bewoners waren vooraf uitgenodigd via een brief van Oasen.

De avond werd druk bezocht en er was mogelijkheid tot stellen van vragen, waar volop van gebruik gemaakt werd.Er is een presentatie gegeven , deze presentatie kunt u (terug) lezen op de pagina Archief van deze website. Tevens kunt u daar een verslag vinden welke door de Meijebelangen is opgesteld.

Stichting Meijebelangen is verheugd dat Oasen bereid is om in hun project de glasvezel buis/vezel mee te leggen. Er is nu een kans dat de Meije op Glasvezel aangesloten kan worden, deze kans zal zich niet snel weer voordoen, omdat de Meije een onrendable gebied is voor andere operators.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent het project dan melden wij dit op onze site.

Verslag van vergadering Meijebelangen 28 oktober 2013

Dit kunt u vinden op de pagina archief.

Vrijwilligers gezocht!

In het kader van de natuurwerkdag wordt er a.s. 2 november onderhoud gepleegd aan het geriefhoutbosje  grenzend aan de Meije 6. Er worden nog vrijwilligers gezocht om mee te helpen.  Voor meer informatie zie http://www.natuurwerkdag.nl/meedoen/locatie/buurvrouw-lucie/1049

Vergadering 28 oktober 2013

De agende voor de vergadering kunt u vinden op onze pagina Archief.

Uitslagen Meijeloop 26 augustus 2013

De Oranje vereniging De Meije organiseerde weer met succes een druk bezochte Meijeloop. Hier onder de uitslagen, voor volledige uitslag zie de pdf op onze pagina Archief.

15 km heren 1 André Heeren - Woerden 52:36:00
  2 Pascal van Norden - Gouda 53:44:00
  3 Danny Binnendeijk - Bodegraven 55:22:00
15 km dames 1 Janneke Verhorst - Bodegraven 1,06:29
  2 Sabina Hoeke - Leiderdorp 1,08:56
3 Wendi Brandt - Moordrecht 1,08:57
6,6 km heren 1 Michel Mooy - Woerden 23,03
  2 Sande Eijs - Nieuwkoop 23,23
3 Andy Koolmees - Gouda 23,31
  Beste Meije heer Tijn Born 29,40
6,6 km dames 1 Nathalie Klaassen 25,41
  2 Anita Bunnik 30,51
3 Domino Determan 31,16
  Beste Meije dame Anita Bunnik   30,51
2 km jongens 1 Robbin de Haan - Reeuwijk 7,19
  2 Bas Balver - Zegveld 7,38
  beste Meijejongen Milan Leliveld 7,39
  meisjes 1 Ashley Pen - Meije 7,28
  2 Julia Schouten - Meije 8,24
  beste Meijemeisje Ashley Pen   7,28

Planten Koningslinde

Op woensdag 24 april 2013 wordt om 14.30 uur een Koningslinde geplant ter gelegenheid van de kroning van:

KONING WILLEM-ALEXANDER 

Jaco Kastelein, lid van de gemeenteraad, zal de boom planten op de Meije picknickplaats nabij Meije 92. Alle Meijenaren, jong en oud worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Voor iedereen zal er gratis oranje ijs zijn.Wilt u dit bericht doorgeven aan zoveel mogelijk mensen.

 

Plattegrond van de Meije i.v.m. werkzaamheden Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Hoogeheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is van voornemens om in de Meije kade verbetering en waterpeil verbetering te realiseren. Op onze pagina Archief vindt u een plattegrond waarin globaal aangegeven wordt waar en welke werkzaamheden er verricht gaan worden.

Verslag vergadering 

Het verslag van de vergadering van 22 oktober 2012 staat op de pagina Archief.

Afgelopen 18 maart heeft de laatste vergadering plaats gevonden.

De volgende vergadering is gepland op 28 oktober 2013

Nieuwsbrief Meijebelangen februari 2013

Deze nieuwsbrief kunt u vinden op onze pagina Archief.

Vrijwilligers actief op Groenwerkdag in de Meije

Op zaterdag 19 januari jl. organiseerde Landschapsbeheer Zuid-Holland de Groenwerkdag in de Meije. Tijdens de Groenwerkdag hebben 35 betrokken bewoners en vrijwilligers van IVN Nieuwkoop een actieve bijdrage geleverd aan het groen in de Meije. Zij hebben knotbomen geknot, hakhoutstobbe afgezet, takkenrillen gemaakt en vooroeverbescherming aangelegd om de oever tegen afkalving te beschermen. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is blij met het initiatief van de Groenwerkdag in de Meije en heeft daarom subsidie beschikbaar gesteld om de koffie, thee en lunch te financieren.

Zie voor het volledige verslag pagina op onze pagina Archief 

Winter in de Meije 

16 januari 2013

 

Verkeersoverlast in de Meije

In de zomer van 2011 heeft Meijebelangen een verkeers enquete gehouden onder de bewoners van de Meije.
De uitslag hiervan vindt u op deze site onder de pagina Archief.
Uit deze uitslag kwam naar voren dat een meerderheid het idee steunt van Stichting Buurtcomité Stichtse Meije en de Stichting Werkgroep Meijebelangen om op zaterdag en zondag in de periode van 1 mei tot 1 oktober de weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.
Naar aanleiding van deze uitslag van de enquete heeft Meijebelangen gesprekken en briefwisselingen met de gemeente gevoerd op welke manier dit te realiseren zou kunnen worden.
De gemeente heeft hierop een Nota van beantwoording reactie op notitie Geslotenverklaringen wegen landelijk gebied
Beleidsuitgangspunten opgesteld.

De gemeente laat weten:
Met deze reactie wordt onderschreven dat uit het oogpunt van verkeersveiligheid niet kan worden overgegaan tot het instellen van een gesloten verklaring zonder dat dit wordt onderbouwd met ongevallencijfers.

Lees de volledige nota van de gemeente op deze site onder pagina Archief.
Meijebelangen betreurt deze zienswijze van de gemeente, eigenlijk zegt de gemeente dat er eerst ernstige ongelukken moeten gebeuren voordat er tot nadere actie overgegaan kan worden.
Omdat de Meije voor een gedeelte een stilte gebied is, zijn we nader aan het onderzoeken of met de regels van het Stiltegebied, bepaalde soort verkeer verboden kan worden.

Groenwerkdag in de Meije 

Zaterdag 19 januari 2013 wordt er door verschillende organisaties, o.a. Meijebelangen,  een Groenwerkdag in de Meije gehouden

Op zaterdag 19 januari organiseert Landschapsbeheer Zuid-Holland in samenwerking met de bewoners van bebouwingslint de Meije een Groenwerkdag. Tijdens de Groenwerkdag werken bewoners en andere betrokkenen op verschillende locaties in de Meije samen aan het verbeteren van hun eigen groene leefomgeving. We gaan aan de slag met het knotten van knotbomen, de aanplant van bomen, het snoeien van fruitbomen, het afzetten van bosschages en we maken takkenrillen. Tussen de middag verzorgt Landschapsbeheer Zuid-Holland een gezamenlijke lunch. De opening van de Groenwerkdag vindt plaats op 19 januari om 10.00 uur bij het eetcafé de Halve Maan  aan de Hazekade 20 (Meije) te Bodegraven.

Zie voor verdere informatie op deze website onder de tab Archief bij Persbericht Landschapsbeheer.

  

De uitslag enquete verkeersoverlast in de Meije.

Deze kunt u vinden op de pagina Archief.